Företaget med de nöjda kunderna!

Jord & Berg Entreprenad AB är beläget med huvudkontor och administration i  Kungsbacka. Företaget bildades 1998 är idag ett starkt lokalt anknytet företag med bred erfarenhet inom entreprenadbranschen. Våra kunder är till största del kommuner, bostadsbolag och entrepenadföretag. Vi åtar oss många olika projekt stora som små. Kvalitets- och miljöarbete sätter vi som vårt främsta mål vilket resulterar i väl utförda arbeten. Som en följd av detta ser vi att våra kunder är nöjda och återkommer med uppdrag till oss.

Våra entrepenadsuppdrag består av:

  • Större kommunala VA anläggningar
  • Kommunala markanläggningar
  • Markarbeten för industri, skolor med mera.
  • Maskinentreprenadsarbeten med mera

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster.